Đã khôi phục thành công từ khóa bị mất- Facebook Ninja

Đã khôi phục thành công từ khóa bị mất- Facebook Ninja

Đã mấy hôm nay từ khóa thành lập công ty của mình mất dấu, từ top 6 sang luôn cuối trang hai, vậy là lại nghĩ kế vớt em nó lên bằng các thủ thuật đã học được trong quá trình làm seo lâu dài.

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Okey, bước đầu tiên là cần phải xem xét lại nội dung của bài đăng, rõ ràng là copy thì sao mà lên được, tớ xóa luôn bài đăng, đợi 2 ngày sau báo lỗi 404 trong webmaster, đã tới lúc làm bước hai.

Bước hai: Tớ viết một bài thật chất, mới té le vào đúng cái đường link mà mình đã xóa trước đó nhằm xin lại cái giá trị của thời gian đi khắp nơi bêu link em nó, PR 3 nhá, cộng thêm gần mấy trăm backlink.

Bước ba, tớ viết chi chít các bài viết với nội dung na ná như vậy và trỏ về, coi như làm xong link nội theo đúng cách này, rồi tớ vào Google Webmaster yêu cầu con bot nó quét qua nội dung để index lại, đợi …

Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja

Hôm nay thì em nó lên rồi, vui sướng biết bao nhiêu !