Facebook có ảnh hưởng nhiều tới SEO hay không ?- Facebook Ninja

Facebook có ảnh hưởng nhiều tới SEO hay không ?- Facebook Ninja

Nhiều bạn cứ nhầm tưởng là “làm seo trên facebook”, ngày ngày share link cầy like với hy vọng từ khóa sẽ lên, nhưng mình thấy đây là việc làm tốn thời gian, ý mình đang nhắc tới “làm seo” và Facebook ấy !

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Facebook là một mạng xã hội, và toàn bộ các đường link đi ra ngoài đều là “nofollow” và Redirect chứ không phải là cái gì khác, nếu xét về mặt Google thì chúng hoàn toàn vô dụng trong thứ hạng:

Facebook 2014 05 15 12 25 36 Facebook có ảnh hưởng nhiều tới SEO hay không ?  Facebook Ninja

Tôi thử share một link, và phát hiện ra chúng vừa nofollow lại còn redirect

Ngoài ra đây là mã mà trước khi bạn trỏ chuột vào, nghĩa là những gì con bot thấy sẽ là thế này:

<a onclick=”LinkshimAsyncLink.swap(this, &quot;http://l.facebook.com/l.php?u=httpu00253Au00252Fu00252Fwww.jamviet.comu00252F2014u00252F05u00252Flam-seo-trong-3-thang-co-len-duoc-tu-khoa-khong.html&amp;h=hAQG1Af1s&amp;enc=AZPinMEEogz7l1WFVJkShxU9Ayf2Wd86Ka_oDassymOJPRvJC2p800viJoG-wKXc4KmATZxJJls81SryFNytdPC8_SuovSbcjeIaeG0s2zihW3N1fuUQmvfTiJAVlTN6QopfaGZ4JgdBpJ0TAhLDhdxH&amp;s=1&quot;” onmouseover=”LinkshimAsyncLink.swap(this, &quot;http://www.jamviet.com/2014/05/lam-seo-trong-3-thang-co-len-duoc-tu-khoa-khong.html&quot;” rel=”nofollow” target=”_blank” href=”http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jamviet.com%2F2014%2F05%2Flam-seo-trong-3-thang-co-len-duoc-tu-khoa-khong.html&amp;h=hAQG1Af1s&amp;enc=AZPinMEEogz7l1WFVJkShxU9Ayf2Wd86Ka_oDassymOJPRvJC2p800viJoG-wKXc4KmATZxJJls81SryFNytdPC8_SuovSbcjeIaeG0s2zihW3N1fuUQmvfTiJAVlTN6QopfaGZ4JgdBpJ0TAhLDhdxH&amp;s=1″><div class=”_6l- __c_”><img alt=”” src=”https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQBC7isVA7Tzsr6f&amp;w=154&amp;h=154&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.jamviet.com%2Fupload%2F2014%2F05%2Fviet-blog-va-kiem-tien-150×150.jpg&amp;cfs=1&amp;upscale” class=”_6m5 fbStoryAttachmentImage img”></div></a>

Vậy là nhiều bạn lầm tưởng, nếu share trên facebook sẽ được một đường link nofollow, hãy thử soi code của facebook mà xem, chỉ khi bạn hover chuột qua mới hiển thị link thôi nhé !

Thứ hai, tôi chưa bao giờ làm seo trên facebook mà từ khóa lên vẫn được, tôi không chắc rằng Facebook có ảnh hưởng tới thứ hạng hay  không, nhưng hãy xem thông tin sau và bạn tự hiểu:

That evening, Matt Cutts, the head of Google’s web spam team said that they do not crawl Facebook “wall” pages and implied that they don’t use Facebook shares for ranking. His language was somewhat vague (leaving room open as to whether some forms of Facebook data are used or come via a special feed), however we and many others felt that Matt had implied that Facebook shares, specifically, are not part of their web ranking algorithm. Rand pointed out that Google does have some access to Facebook data overall and set up a small-scale test to determine if Google would index content that was solely shared on Facebook. To date, that page has not been indexed, despite having quite a few shares (64 according to the OpenGraph).

Nguồn: http://moz.com/blog/does-google-use-facebook-shares-to-influence-search-rankings

Nghĩa là: Google bot không vào được facebook, đồng nghĩa với việc chúng tôi không sử dụng thông tin chia sẻ cho mục đích xếp hạng !

Thêm nữa, Search Engine Land có bạn nói:

Here’s why…. I buy Facebook Likes through Facebook ads. Matt Cutts wouldn’t allow people to “buy” their way to #1 based off social signals. Same thing with Tweets.

Lầm tưởng tiếp theo: Share lên facebook được index nhanh hơn => Không có căn cứ !

Vậy là, để tránh mất thời gian cho việc làm seo, hãy không đầu tư thời gian nhiều vào facebook , cầy like !

Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja

Chúc các bạn thành công !