Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja-facebook ninja

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja-facebook ninja

Hướng dẫn đăng ký dung thử facebook ninja

Đăng ký dung thử Phần mềm FACEBOOK NINJA ngay trong hôm nay để cảm nhận hiệu quả mang lại

Bước 1 : vào website http://www.phanmemninja.com/ vào mục tải phần Tải phần mềm

1 Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja facebook ninja

-       Chọn phần mềm Ninja facebook  click vào Link dự Phòng

2 Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja facebook ninjaBước 2: Đăng ký đùng thử

-  Mở facebook ninja

3 Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja facebook ninja

 - Click vào đăng ký

 4 Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja facebook ninja

-       Nhập thông tin cá nhân số điện thoại ,email , họ tên và mật khẩu

 6 Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja facebook ninja

-       Dùng email và mật khẩu mới đăng ký để đăng nhập vào facebook ninja

7 Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm facebook ninja facebook ninja

- Cảm ơn các bạn đã sử dụng phần mềm facebook ninja

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và cài đặt
Mr Thành 0963 708 445
Mr Đạt : 0967 274 132