Hướng dẫn tự động Update Phần mềm Facebook Ninja khi có phiên bản mới

Hướng dẫn tự động Update Phần mềm khi có phiên bản mới

Hướng dẫn tự update phần mềm mà không mất data

Bước 1: Mở thư mục phần mềm

Bước 2: Chạy file AutoUpdate.exe và chờ đợi update. Chạy xong là hoàn thiện

vpwledD Hướng dẫn tự động Update Phần mềm khi có phiên bản mới