Tạo đường dẫn thân thiện trong làm SEO cho website của bạn- Facebook Ninja

Tạo đường dẫn thân thiện trong làm SEO cho website của bạn- Facebook Ninja

Trong các bài tập cần phải giải quyết của các webmaster thì bài tập cần làm đầu tiên là tối ưu đường dẫn cho website của bạn, hay ta có thể gọi là đường dẫn thân thiện, vì sao phải làm điều này ? Thế nào là thân thiện ? Thế nào là tốt nhất cho các cỗ máy tìm kiếm lập chỉ mục website của bạn ? chúng ta cùng xem tôi lấy một vài ví dụ sau:

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

1. Đường dẫn không thân thiện

Đường dẫn không thân thiện là đường dẫn thường chứa các biến như &, #, % và các ký hiệu khác, đặc biệt là các diễn đàn thường có các biến đường dẫn như :

Domain.com/showthread.php?forumid=45&topic=112&SID=dksueie87i8fy7ei8eo9f8iuoe8y

Đây là một ví dụ về đường dẫn không thân thiện, và trong làm SEO thì bạn đã mất một điểm nhỏ, vì Googlecó thể thêm điểm cho bạn nếu đường dẫn có tính mô tả và dễ nhớ.

Ngoài ra còn một vấn đề khác nữa, đó chính là việc bạn có thể bị đánh trùng lặp nội dung khi chứa các biến trong đường dẫn, chỉ cần khác nhau hoặc thêm một biến trên đường dẫn do đánh máy nhầm hoặc do cố tình sẽ dẫn tới việc bạn bị trùng lặp nội dung, ta hãy xem ví dụ sau đây:

domain.com/showthread.php?name=345&thread=767
domain.com/showthread.php?thread=767&name=345&sid=tyi7lgfi879ify8s7y9

Cả hai đường dẫn trên có thể dẫn tới cùng một bài viết trong diễn đàn của bạn, nên việc trùng lặp nội dung sẽ xảy ra.

2. Đường dẫn thân thiện

anatomy url part1 Tạo đường dẫn thân thiện trong làm SEO cho website của bạn   Facebook Ninja

SEOMOZ: các thành phần trong một đường dẫn của website

Đường dẫn thân thiện là đường dẫn có thể nhớ được, thường không chứa các biến đặc biệt và chỉ có chữ cái hoặc số, hoặc dấu gạch nối “-” hoặc gạch dưới “_” dùng để phân cách. Tôi lấy ví dụ như sau:

Domain.com/thread-12-topic-112.html

Hoặc đây cũng là một dạng của đường dẫn thân thiện:

Domain.com/thread.php/đường+dẫn+thân+thiện/topic-112.html

Theo tôi, đường dẫn thân thiện là đường dẫn mang tính mô tả về trang web, có thể chỉ một chút thông tin nhưng Google và các cỗ máy tìm kiếm khác vấn khuyến khích điều này, đơn giản là nó làm cho người dùng có cảm giác dễ nhớ, có tính mô tả khi nó được chia sẻ lại qua các công cụ khác mà không làm khó khăn cho người dùng khi phải đánh vần các biến trong đường dẫn.

3. Cấu trúc đường dẫn thân thiện

Tôi thích cách này:

Domain.com/topic-a/bai-viet.html

Trong khi đó blog của tôi lại có dạng ngày tháng nữa:

domain.com/2014/03/baiviet.html

Hay một số bạn cấu hình tất cả các đường dẫn đều là dạng: “domain.com/all-anything.html”. Cả ba cách trên đều có tính mô tả, nhìn vào ta cũng thấy được cấu trúc của nó thế nào, mỗi một webmaster đều có một cách cấu hình riêng cho trang web của mình, miễn sao nó mang tính mô tả một chút, và cần phải có cảm giác dễ nhớ và không nên chứa các biến phức tạp như tôi lấy ví dụ bên trên.

Trong đường dẫn nên chứa các từ khóa dạng không dấu, bạn có thể xem ví dụ tại bức ảnh trên, còn hiện nay các webmaster Việt Nam đang dần chuyển sang cấu hình đường dẫn dạng tiếng Việt nhằm khai thác tối đa ưu điểm mà Google dành cho các đường dẫn có chứa từ khóa, điều này chẳng sao, nhưng nó sẽ dài hơn bình thường một chút khi được encode hoặc chia sẻ đường dẫn, nhiều khi các bạn bảo mật cho website và cấm đường dẫn dài hơn 250 ký tự chẳng hạn, thì việc Việt hóa đường dẫn sẽ thất bại ngay lập tức vì khi endcode sẽ chứa các biến làm website tưởng bị tấn công qua đường dẫn và cũng thường dài hơn 250 ký tự.

* Cẩn thận: Độ sâu của đường dẫn thường tối đa là 5, các bạn có thể đếm như sau:

Domain.ax.com/1/2/3/4/5.html#named-anchor

Nếu sâu hơn nữa các công cụ tìm kiếm sẽ hiếm khi index tới đường dẫn đó của bạn và tất nhiên là website của bạn sẽ có vấn đề với việc lập chỉ mục, đơn giản là Google cũng như các cỗ máy khác, đều có cơ chế tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công vòng lặp sâu vô hạn của các đường dẫn, điều này làm các công cụ tìm kiếm tốn thời gian và không gian để lưu trữ các thông tin này.

;,;

Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja

Chúc các bạn thành công !