fbpx

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Phần mềm Ninja Zalo

Phần mềm Ninja Zalo cho phép đăng bao nhiêu ảnh 1 lúc khi đăng bài?

Trả lời: Hiện tại ở phần mềm Ninja  Zalo:  Chưa cho phép đăng bài kèm  ảnh ở Profile  còn ở OA sẽ  đăng được 1 ảnh

Tôi muốn tạo tin nhắn mẫu để gửi inbox cho khách hàng, phần mềm có hỗ trợ không? Có cơ chế gợi ý các câu trả lời không?

Trả lời: Phần mềm có tính năng soạn tin nhắn mẫu để gửi cho khách hàng, câu trả lời như thế nào còn tùy thuộc vào sản phẩm của khách hàng bán để viết cụ thể.

Tôi muốn hiển thị hết các cửa sổ chat với khách hàng cùng lúc trên cùng giao diện có được không? Phần mềm giới hạn bao nhiêu cửa sổ hiển thị?

Trả lời: Hiện tại phần mềm giới hạn  số lượng cửa sổ chat với khách hàng  cùng lúc trên cùng 1 giao diện và chỉ hiển thị được tối đa 5 cửa sổ  chat.

Phần mềm có hỗ trợ kết nối với bên đơn vị vận chuyển giao hàng không? Nếu có thì cơ chế hoạt động thế nào?

Trả lời: Phần mềm có hỗ trợ  kết nối đơn vị vận chuyển và Shop  (OA) của bạn chỉ cần liên kết với đơn vị vận chuyển đó là được.

Tôi muốn theo dõi trạng thái của đơn hàng thì xem trên phần mềm hay liên hệ với bên giao hàng?

Trả lời: Bạn muốn theo dõi trạng thái đơn hàng thì có thể xem trên phần mềm, hiển thị trong Menu đơn hàng

Phần mềm có hỗ trợ kết bạn theo danh sách có sẵn không? Số lượng bạn bè có giới hạn gì không?

Trả lời: Phần mềm có tính năng kết bạn theo danh sách có sẵn.  Muốn  thực hiện tính năng kết bạn, bạn chỉ cần nhập list số điện thoại cần kết bạn vào phần mềm,  phần mềm sẽ tự động chia  số lượng  kết bạn mỗi ngày 50 số/ ngày.  Số  lượng  bạn bè  1 tài khoản Zalo tối đa cho phép là 2.000 bạn bè.

Ninja Zalo có tự động kết bạn theo gợi ý không? Tôi muốn kết bạn với KH tiềm năng thì làm thế nào

Trả lời: Phần mềm có tính năng tự động kết bạn theo bạn bè gợi ý. Nếu  bạn muốn kết bạn theo khách hàng tiềm năng thì bạn có thể quét tệp số điện thoại của khách hàng tiềm năng , sau đó kết bạn theo tệp đó.

Tôi muốn liên hệ với khách hàng cũ thì phần mềm có giới hạn số lượng khách hàng được liên hệ không và có phụ thuộc vào thời gian không?

Trả lời: Phần mềm không giới hạn số lượng khách hàng liên hệ và không phụ thuộc vào thời gian.

Tôi đang dùng Ninja Zalo và muốn chạy chiến dịch quảng cáo và muốn cài đặt thời gian tự động. Phần mềm có hỗ trợ việc này không?

Trả lời: Phần mềm  Ninja Zalo hỗ trợ  bạn  đặt lịch  tự động  để lên chiến dịch gửi tin nhắn  hàng loạt  theo theo  danh sách bạn bè có sẵn.

Tôi muốn dùng nhiều tài khoản zalo và muốn quản lý tin nhắn của khách hàng, khách hàng inbox và tôi muốn phần mềm tự động trả lời. Phần mềm Ninja Zalo có quy định gì về việc này không? Và trên hệ thống có sẵn các gợi ý để trả lời khách hàng không.

Trả lời: Hiện tại zalo OA đã có hỗ trợ việc quản lý tin nhắn cũng như trả lời tự động  như bạn mong muốn còn Profile hiện tại chưa có, tính năng trả lời tự động, bạn có thể tạo sẵn nội dung câu trả lời và khi cần trả lời ai đó thì có thể lựa chọn tin nhắn trong list đã tạo và gửi

1 ngày tôi nên đăng bao nhiêu bài trên shop và phần mềm có giới hạn số lượng bài đăng không?

Trả lời: Mỗi ngày  bạn nên đăng 30 bài  trên shop ( OA) và phần mềm Ninja Zalo không giới hạn số lượng bài đăng  trong 1 ngày.