fbpx

Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja

  
  
  August 8, 2014  

Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja

Rate this post

Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja. Đối với tất cả các phần mềm bản quyền của Ninja Team

Bước 1:Lấy phần cứng máy tính ổ ID 

 chay id1 Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Bước 2: Copy ID máy tính gửi cho nhân viên hỗ trợ của Ninja Team

copy ID Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Bước 3: Bạn chạy phần mềm sau đó copy ID phần mềm gửi cho  nhân viên hỗ trợ

copy ID2 Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Tải phần mềm Ninja tại đây:  taiday Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Kiên: 0969966559

Mr Thọ: 0977164538

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Đăng: 0889919535

Ms Thảo: 0889922217

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Dũng: 0889922600

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Hào: 0889916662

Mr Tùng: 0889911202

Mr Hưng: 0866.754.728

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828