Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja

  
  
  August 8, 2014  

Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja

Rate this post

Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja. Đối với tất cả các phần mềm bản quyền của Ninja Team

Bước 1:Lấy phần cứng máy tính ổ ID 

 chay id1 Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Bước 2: Copy ID máy tính gửi cho nhân viên hỗ trợ của Ninja Team

copy ID Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Bước 3: Bạn chạy phần mềm sau đó copy ID phần mềm gửi cho  nhân viên hỗ trợ

copy ID2 Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Tải phần mềm Ninja tại đây:  taiday Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Hải Anh : 0967.499.566

  Mr Đàn : 0889922127

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Mr Phạm Tuân : 0946.426.583

  Mr Tuấn : 0889911838

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Đức : 0889911202

  Mr Cao Tuân : 0889911022

  Mr Hào : 0889916662

  Ms Thảo : 0889922217

  Mr Dũng : 0889919535

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Hiếu : 0974.339.839

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms Nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Ms Thảo: 0889922217

Mr Đàn: 0889922127

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Hào: 0889916662

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Đức: 0889911202

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Dũng: 0889919535

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Mai : 0889913828