Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja

  
  
  January 7, 2016  

Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja

Rate this post


Một số khách hàng sử dụng phần mềm quảng cáo Facebook Ninja gặp lỗi không lấy được token? Vậy giải quết như thế nào.
khắc phục lỗi không lấy được token
khac phuc loi khong lay token Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja
Lỗi này xảy ra khi:

Máy tính của bạn không vào được Facebook : Hãy chắc chắn rằng trình duyệt Google chrome của bạn vào được Facebook nhé ( Lưu ý dùng google chrome để kiểm tra thay vì sử dụng cốc cốc vì trình duyệt cốc cốc đã mặc định hỗ trợ vào facebook. Bạn có thể đổi dns sang Google để vào Facebook).

Lỗi do bạn chặn Pages Manager for IOS, App HTC Sense khiến phần mềm không có quyền Get Token. Để khắc phục trường hợp này bạn sửa dụng cách sau:

Khắc phục lỗi không lấy được Token

Bước 1: Mở Trình duyệt vào Facebook.com và đăng nhập tài khoản không lấy được token.

Bước 2: Bạn click vào link App Pages Manager for IOS: https://goo.gl/DBCJ4O và đồng ý App có quyền đăng bài lên Facebook . ( LInk App HTC : https://goo.gl/y7Ncfr)
đăng nhập facebook
dang nhap facebook Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja
Bước 3: Nhấn OK để đồng ý app đăng bài lên Facebook cho bạn.

Bước 4: Sau khi nhấn OK trình duyệt của bạn sẽ chuyển sang link dạng:

https://www.facebook.com/connect/login_success.html#access_token=CAACWlaklfkkke5Fg5N2IBAMJhaO8PmIeeHpSFYuLbENZA8FNZALFR8qe9EweE85ZCnRQQomTK5wpbsy3OLcOig4SHuL8EoW3vQjTiHEsZC7lYmhjy1HlDETYCkOpBxLU7X6Crj6d91gs1aKepT1aasqW1ZCZAwU3jNlXwf5AFU1BTJIZAXJDcZCJD4ZC3EREBtSwCtjuV1I1CRKLcMYhBWFWCdl8ZBQPuvhC7zmNO3BWzxSoZD&expires_in=0

huong dan khac phuc loi khong lay token 2 Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja

Bạn copy link này vào khung đăng nhập :
huong dan khac phuc loi khong lay token 3 Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja
Điền đầy đủ thông tin: Tài khoản , mật khẩu , token để tiến hành đăng nhập bình thường.

Điều kiện sử dụng phần mềm:

  • Máy có cài NET Framework 4.0
  • Phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows
Link tải phần mềm Facebook Ninja:  taive Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja
Tải các phần mềm Ninja tại đây:  taiday Hướng dẫn khắc phục lỗi không lấy được token trên Facebook Ninja

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Hào : 0889916662

  Mr Hải Anh : 0967.499.566

  Mr Phạm Tuân : 0946.426.583

  Ms Thảo : 0889922217

  Mr Đức : 0889911202

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Cao Tuân : 0889911022

  Mr Đàn : 0889922127

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Mr Tuấn : 0889911838

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Mr Dũng : 0889919535

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms Nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đàn: 0889922127

Mr Dũng: 0889919535

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Thọ: 0977164538

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Đức: 0889911202

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Ms Thảo: 0889922217

Mr Hào: 0889916662

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Mai : 0889913828