Offline Tháng 7 – Khóa đào tạo nuôi nick Ninja System

  
  
  August 9, 2019  

Offline Tháng 7 – Khóa đào tạo nuôi nick Ninja System

5 (100%) 10 votes


Chương trình Offline thường kỳ tháng 7 – khóa đào tạo nuôi nick mobile bằng Ninja System của Phần mềm Ninja tổ chức ngày 13/7/2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với lượng khách hàng gần 150 người – vượt ngưỡng dự kiến của Ban Tổ Chức. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của cộng đồng Marketing đến hiệu quả của phần mềm nuôi nick điện thoại Ninja System ngày càng lớn.

Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu trong buổi Offline thường kỳ vào tháng 7 – khóa đào tạo nuôi nick Ninja System.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hào: 0889916662

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Đăng: 0889919535

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Thọ: 0977164538

Mr Dũng: 0889922600

Mr Tùng: 0889911202

Mr Hưng: 0866.754.728

Ms Thảo: 0889922217

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Kiên: 0969966559

Mr Hùng: 0889908968

Mr Cao Tuân: 0889911022

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828