Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter

  
  
  September 6, 2018  

Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter

Rate this post


Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter giúp người dùng dễ dàng quản lý nhóm mà các tài khoản của mình tham gia. Trong trường hợp bạn có tới hàng trăm, hàng nghìn tài khoản thì vấn đề quản lý nhóm trở lên khó khăn và phức tạp. Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề đó

  • Phần mềm tự add toàn bộ nick phụ vào nhóm mà nick chính đã tham gia
  • Quản lý nhóm mà từng nick đó đã tham gia trên cùng một phần mềm
  • Phần mềm hoàn toàn tự động thực hiện join nhóm của toàn bộ tài khoản phụ theo tài khoản chính

image Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter

image1 1024x633 Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter

Giao diện chính của phần mềm chia nhóm

Link tải phần mềm tại đây:  taiday Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter

Tải phần mềm khác tại đây:  taiday Phần mềm chia nhóm Ninja Group Splitter

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Tuân : 0946.426.583

  Nguyễn Viết Tuấn : 0889911838

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Phí Anh Hào : 0889916662

  Mr Anh : 0967.499.566

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Ms Nga : 0889922165

  Cao Ngọc Tuân : 0889911022

  Mr Thọ : 0977164538

  Vũ Ngọc Hoàng : 0964298151

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Vũ Ngọc Hoàng: 0964298151

Phí Anh Hào: 0889916662

Ms Nga: 0889922165

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Tuân: 0946.426.583

Nguyễn Viết Tuấn: 0889911838

Cao Ngọc Tuân: 0889911022

Mr Anh: 0967.499.566

Mr Hưng: 0866.754.728

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828