fbpx

Phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend cập nhật version V8.1 kết bạn theo link

Phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend mới đây nhất đã cập nhật version V8.1 fix tính năng kết bạn theo 1 link. Với tính năng này, bạn sẽ có thể kết bạn với danh sách của 1 bạn bè vừa đồng ý. Hạn chế tình trạng checkpoint vi… Xem Tiếp »

Tháng Tám 27, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thọ: 0977164538

Mr. Hùng: 0983165365

Mr. Hào: 0961614554

Mr. Nguyên: 0353349874

Mr. Đăng: 0889919535

Mr. Tiến: 0982674550

Mr. Sơn: 0901511695

Ms. Huyền: 0346763525

Mr. Phạm Tuân: 0946426583

Mr. Hải: 0961689768

Mr. Tín: 0889918286

Mr. Hiếu: 0974339839

Mr. Ngọc: 0833866311

Mr. Lưu Hưng: 0866754728

Mr. Giang Sơn: 0941.671.998

Mr. Dương Đạt: 0379792323

Mr. Đạt: 0963708445

Mr. Tùng: 0889911202

Mr. Dũng: 0889922600

Mr. Tuấn: 0889911838

Mr. Hải Anh: 0967499566

Chăm sóc khách hàng

HOTLINE: 0246.660.9469

HỖ TRỢ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

Support 1: 0974 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0976 85 2086

Support 4: 0977 58 2086

Support 5: 0325 50 2086

Support 6: 0326 72 2086

Support 7: 0332 52 2086

HỖ TRỢ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

Support 1: 032 699 2086

Support 2: 032 558 2086