fbpx

Học tập cách sáng tạo của Intel, Google và Toyota – Facebook Ninja

Bản chất con người luôn chống lại sự thay đổi. Liên tục cải tiến cũng có nghĩa là liên tục thay đổi, và những thay đổi luôn đẩy con người ra khỏi “vùng an toàn” (comfort zone). Phản ứng phổ biến nhất của họ là cưỡng lại những thay đổi… Xem Tiếp »

August 21, 2015
hỗ trợ trực tuyến

Mr Lưu Hưng: 0866.754.728

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Tùng: 0889911202

Mr Đăng: 0889919535

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Hào: 0889916662

Mr Dũng: 0889922600

Mr Dương Đạt: 088.991.8786

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Support 1: 0974 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0976 85 2086

Support 4: 0977 58 2086