fbpx

Hướng dẫn cài đặt cấu hình Change IP

Để hạn chế việc checkpoint của facebook ninjateam sữ dụng tính năng thay đổi ip khi kéo mem group các bạn có thể sữ dụng 1 trong 4 cách:   – Không thay đổi ip – Đổi ip bằng dcom – Đổi ip bằng ssh – Đổi ip bằng HMA… Xem Tiếp »

June 27, 2018
hỗ trợ trực tuyến

Mr Lưu Hưng: 0866.754.728

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Tùng: 0889911202

Mr Dũng: 0889922600

Mr Dương Đạt: 088.991.8786

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Đăng: 0889919535

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Thọ: 0977164538

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Hào: 0889916662

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Support 1: 0974 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0976 85 2086

Support 4: 0977 58 2086