Khắc phục mở Chrome mượt trên Phần mềm Ninja Care

Ngay từ khi Google Chrome update phiên bản mới nhất  dẫn đến tình trạng nhiều tài khoản mở chrome trên Ninja Care lên bị đứng yên, nhiều lúc bạn phải F5 để load lại tài khoản mới tự động đăng nhập được. Lỗi này xuất phát từ phiên bản ChromeDriver… Xem Tiếp »

May 24, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hào: 0889916662

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đăng: 088991535

Mr Thọ: 0977164538

Mr Lê Phương: 0889922196

Ms Phạm Dinh: 0889918286

Mr Đạt: 0963.708.445

Ms Thảo: 0889922217

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Dũng: 0889922600

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Đức: 0889911202

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828