Ninja Group – Phần mềm quản lý group, lọc thành viên, xóa bài viết

Như các bạn đã biết, một group tương tác tốt có nhiều thành viên thường đem lại giá trị rất cao có thể là hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Vậy nên tồn tại một phần mềm quản lý group facebook hiệu quả tốt là rất cần thiết. Để phát triển hệ… Xem Tiếp »

February 26, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr Thọ: 0977164538

Mr Đăng: 088991535

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Tuấn: 0889911838

Ms Phạm Dinh: 0889918286

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Đức: 0889911202

Ms Thảo: 0889922217

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Lê Phương: 0889922196

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Hào: 0889916662

Mr Dũng: 0889922600

Mr Phan Hưng: 0889922242

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828