fbpx

Phần mềm Ninja Fanpage quản lý comment inbox facebook số lượng lớn

Bạn đang có rất nhiều tài khoản Facebook, và đang bán hàng trên những profile đó. Với lượng fanpage từ 5 trở lên, Ninja Fanpage – Phần mềm quản lý comment inbox facebook số lượng lớn sẽ giải quyết tất cả những vấn đề quá tải của bạn. Phần mềm… Xem Tiếp »

May 16, 2019
Ninja Fanpage – Phần mềm quản lý comment inbox facebook số lượng lớn

Bạn đang có rất nhiều tài khoản facebook, và đang bán hàng trên những profile đó? Bạn tạo ra những Fanpage bán hàng nhưng không thể quản lý được tất cả. Nếu chỉ một vài tài khoản thì Facebook vẫn hỗ trợ bạn sử dụng dễ dàng. Nhưng từ 5… Xem Tiếp »

February 26, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hiếu: 0974339839

Ms Thảo: 0889922217

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hùng: 0889908968

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Tùng: 0889911202

Mr Kiên: 0969966559

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Dũng: 0889922600

Mr Hào: 0889916662

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Đăng: 0889919535

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828