Ninja Fanpage – Phần mềm quản lý comment inbox facebook số lượng lớn

Bạn đang có rất nhiều tài khoản facebook, và đang bán hàng trên những profile đó. Việc sử dụng phần mềm quản lý comment inbox của khách đến đối với vài tài khoản thì không gặp vấn đề gì, nhưng từ 5 tài khoản trở lên thì đó là một vấn… Xem Tiếp »

February 26, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Kiên: 0969966559

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Tuấn: 0889911838

Ms Thảo: 0889922217

Mr Tùng: 0889911202

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Đăng: 0889919535

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Hùng: 0889908968

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Hào: 0889916662

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Dũng: 0889922600

Mr Thọ: 0977164538

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828