fbpx

Ninja Grap Search – Phần mềm quét UID thông tin người dùng Facebook

UID là gì? UID dùng để làm gì? Làm thế nào để quét ra UID? Mỗi một đối tượng ở Facebook đều có một ID duy nhất, khác nhau (như một chứng minh thư) dùng để xác định đối tượng đó. Người dùng Facebook : gọi là UID (User ID),… Xem Tiếp »

June 23, 2018
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Đăng: 0889919535

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Hào: 0889916662

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Thọ: 0977164538

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Lưu Hưng: 0866.754.728

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Dũng: 0889922600

Ms Thảo: 0889922217

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Dương Đạt: 088.991.8786

Mr Tùng: 0889911202

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Support 1: 0974 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0976 85 2086

Support 4: 0977 58 2086