fbpx

Quản lý group số lượng lớn bằng tool Ninja Group như thế nào?

Nếu bạn có từ 5 group facebook trở lên thì việc quản lý group số lượng lớn không hề đơn giản. Nhu cầu sử dụng công cụ Ninja Group là điều cần thiết, nếu bạn muốn quản lý những group đó một cách tự động, chuyên nghiệp. Với phần mềm… Xem Tiếp »

August 6, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Đăng: 0889919535

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Ms Thảo: 0889922217

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Dũng: 0889922600

Mr Kiên: 0969966559

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Tùng: 0889911202

Mr Hào: 0889916662

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Tuấn: 0889911838

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828