fbpx

Quản lý group số lượng lớn bằng tool Ninja Group như thế nào?

Nếu bạn có từ 5 group facebook trở lên thì việc quản lý group số lượng lớn không hề đơn giản. Nhu cầu sử dụng công cụ Ninja Group là điều cần thiết, nếu bạn muốn quản lý những group đó một cách tự động, chuyên nghiệp. Với phần mềm… Xem Tiếp »

August 6, 2019
hỗ trợ trực tuyến

Mr. Đăng: 0889919535

Mr. Hào: 0961614554

Mr. Hải: 0961689768

Mr. Lưu Hưng: 0866754728

Mr. Phạm Tuân: 0946426583

Mr. Tùng: 0889911202

Mr. Hùng: 0983165365

Mr. Thọ: 0977164538

Mr. Sơn: 0901511695

Mr. Tín: 0889918286

Mr. Hải Anh: 0967499566

Mr. Đạt: 0963708445

Mr. Dũng: 0889922600

Mr. Hiếu: 0974339839

Mr. Tuấn: 0889911838

Mr. Dương Đạt: 0379792323

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Support 1: 0974 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0976 85 2086

Support 4: 0977 58 2086

Support 5: 0325 50 2086

Support 6: 0326 72 2086

Support 7: 0332 52 2086