Ưu điểm nổi bật của Viral marketing-Facebook Ninja

So với các hình thức khác, viral marketing ít  Bởi cứ một khách hàng hài lòng về sản phẩm hay dịch vụ gì đó, họ sẽ kể cho ít nhất 3 người nữa nghe. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty KingBee Media, cho… Xem Tiếp »

September 9, 2015
hỗ trợ trực tuyến

Ms Thảo: 0889922217

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đạt: 0963.708.445

Ms Phạm Dinh: 0889918286

Mr Lê Phương: 0889922196

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Hào: 0889916662

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Đăng: 088991535

Mr Dũng: 0889922600

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Đức: 0889911202

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828