Thời Lượng Phiên Trung Bình – Facebook Ninja

  
  
  September 4, 2015  

Thời Lượng Phiên Trung Bình – Facebook Ninja

Rate this post

average session duration e1438073642384 1 Thời Lượng Phiên Trung Bình – Facebook Ninja

Thời lượng phiên trung bình là gì?

Thời lượng phiên trung bình là giá trị biểu thị thời gian truy cập trung bình của người dùng trong một phiên – session. Vì một phiên truy cập luôn được bắt đầu vào mỗi lần truy cập mới của người dùng, và kết thúc khi người dùng không còn truy cập trang hoặc không có thêm tương tác nào với website trong vòng 30 phút (khoảng thời gian mặc định của Google Analytics để coi rằng người dùng không còn truy cập trang nữa), nên thời lượng phiên trung bình cũng có thể được coi là thời gian truy cập site trung bình (average time on site).

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Như bất kỳ công thức tính giá trị trung bình nào khác, thời lượng phiên trung bình được tính bằng cách lấy tổng thời lượng của tất cả các phiên truy cập của người dùng (tính bằng giây) trong một phạm vi thời gian định trước (ví dụ trong vòng một tháng, một năm,…),  rồi sau đó chia cho tổng số phiên mà website có được trong phạm vi thời gian trên.

cong thuc tinh thoi luong phien trung binh e1438066776550 600x115 Thời Lượng Phiên Trung Bình – Facebook Ninja

Ví dụ:

 • Tổng thời lượng phiên: 1.000 phút (60.000 giây)
 • Tổng số phiên: 100
 • Thời lượng phiên trung bình: 1.000/100 = 10 phút (600 giây)

Tuy nhiên, để tính được công thức này, chúng ta cũng cần quan tâm đến cách tính thời lượng phiên của Google Analytics. Thời lượng phiên riêng lẻ sẽ được tính khác nhau tùy thuộc vào việc có xảy ra một tương tác của người dùng (engagement hit) nào hay không trên trang cuối cùng được truy cập trong một session (lưu ý, phải là trang truy cập cuối cùng). Cụ thể:

Trường hợp không có tương tác nào

Nếu không có bất kỳ một engagement hit nào được ghi nhận trên trang cuối cùng được truy cập, tức là người dùng truy cập vào trang cuối cùng và không tương tác gì cả theo hình thức treo máy, thì thời lượng của phiên được tính bằng cách lấy thời gian mà người dùng bắt đầu truy cập vào trang cuối cùng, trừ đi thời gian mà họ truy cập lần đầu vào website, tức truy cập trang đầu tiên trên site.

Ví dụ: Giả sử một người dùng truy cập 3 trang trên site trong một session đang xét, và thời gian truy cập các trang lần lượt như sau:

 • Trang 1: truy cập lần tiên: 10:00 sáng
 • Trang 2: truy cập lần đầu: 10:05 sáng
 • Trang 3: truy cập lần đầu: 10:10 sáng

Trường hợp xảy ra ít nhất một tương tác trên trang cuối phiên

Trong trường hợp xảy ra ít nhất một event hit – tương tác của người dùng trên trang cuối cùng mà người đó truy cập trên session, thì thời lượng truy cập của session được tính bằng cách lấy thời gian tương tác cuối cùng của người dùng  trên trang cuối cùng trong phiên truy cập, trừ đi thời gian truy cập đầu tiên trên của trang đầu truy cập trong phiên.

Ví dụ:

 • Trang 1: truy cập lần đầu: 10:00 sáng
 • Trang 2: truy cập lần đầu: 10:05 sáng
 • Trang 3: truy cập lần đầu 10:10 sáng
  Tương tác truy cập (truy cập sự kiện) của người dùng: 10:15 sáng.

Như vậy, thời lượng của phiên lúc này sẽ là:

10:15 trừ 10:00 = 15 phút thời lượng phiên (900 giây).

Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja

Bài viết “Thời lượng phiên trung bình – Average Session Duration
Tác giả: Tú DA

Link tải phần mềm Facebook Ninja:  taive Thời Lượng Phiên Trung Bình – Facebook Ninja
Tải các phần mềm Ninja tại đây:  taiday Thời Lượng Phiên Trung Bình – Facebook Ninja

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Phạm Tuân : 0946.426.583

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Ms Thảo : 0889922217

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Đàn : 0889922127

  Mr Hào : 0889916662

  Mr Hải Anh : 0967.499.566

  Mr Tuấn : 0889911838

  Mr Đức : 0889911202

  Mr Cao Tuân : 0889911022

  Mr Dũng : 0889919535

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms Nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Đàn: 0889922127

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Dũng: 0889919535

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Hào: 0889916662

Mr Đức: 0889911202

Ms Thảo: 0889922217

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hiếu: 0974.339.839

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Mai : 0889913828