Update Ninja Care version 11.5

  
  
  February 20, 2019  

Update Ninja Care version 11.5

Rate this post


Phần mềm Ninja Update Ninja Care version 11.5 thêm các tính năng dưới đây:

  • Thêm tương tác tài khoản bằng chrome profile : Ở phiên bản mới này các bạn có thể tương tác trên chính chrome profile đã tạo cho từng account. Giúp tài khoản chất trên profile đó luôn sau này đi share cũng ít bị checkpoint và spam hơn.

tuongtacninjacare Update Ninja Care version 11.5

  • Thêm tính năng kiểm tra nick đã tạo profile hay chưa, chưa tạo thì chỉ cần login trình duyệt chrome phần mềm tự động tạo profile cho nick.

Các bạn nào đang dùng Ninja Care đăng nhập và tự động cập nhật nhé, chúc các bạn ngày mới vui vẻ!

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Đàn : 0889922127

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Mr Dũng : 0889919535

  Mr Phạm Tuân : 0946.426.583

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Hào : 0889916662

  Mr Đức : 0889911202

  Mr Cao Tuân : 0889911022

  Mr Tuấn : 0889911838

  Mr Hải Anh : 0967.499.566

  Ms Thảo : 0889922217

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms Nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Ms Thảo: 0889922217

Mr Đức: 0889911202

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Hào: 0889916662

Mr Đàn: 0889922127

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Dũng: 0889919535

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hiếu: 0974.339.839

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Mai : 0889913828