fbpx

Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

  
  
  March 5, 2019  

Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

4 (80%) 1 vote


Phần mềm Ninja Update Ninja Care version 11.6 fix và thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích cho người dùng.

– Fix tính năng tương tác ngay bằng chrome: tính năng bản cũ có 1 số nick không chạy tương tác bản mới đã fix triệt để.

– Thêm tính năng tương tác bằng ẩn chrome: không hiện chrome như mọi khi để dễ làm việc khác.

– Cho phép nhập tài khoản không cần kiểm tra token, cookies giúp bạn nhập định dạng tài khoản: ID|pass vào tool.

ninjacare2 Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

– Thêm tính năng không get lại token khi sử dụng auto checkpoint: để bật tắt tính năng vào mục hệ thống -> cấu hình -> cấu hình auto checkpoint

checkpoint Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

– Thêm tính năng check live bằng cookies, check friend, group cũng chuyển về cookies

ninjacare3 Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

– Đặc biệt Ninja Care hỗ trợ auto checkpoint các loại nick dạng email devnull.facebook.com

ninjacare4 Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

Mọi người  mở phần mềm tự động cập nhật nhé.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Dũng: 0889922600

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Cao Tuân: 0889911022

Ms Thảo: 0889922217

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Hào: 0889916662

Mr Tùng: 0889911202

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Kiên: 0969966559

Mr Thọ: 0977164538

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Hùng: 0889908968

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Đăng: 0889919535

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828