Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

  
  
  June 27, 2018  

Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Rate this post

Tính năng Kháng Spam này giúp bạn chia sẽ bài viết lên các Group không bị xoá bài

Bước 1: Nhập Token và Cookies của những tài khoản đã chia sẽ theo định đạng Token|Cookies Phần mềm

huong dan su dung tinh nang khang spam trong ninja share lives tream 1 Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Bước 2: vào Setting để cài đặt

huong dan su dung tinh nang khang spam trong ninja share lives tream 2 Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Bước 3: Cấu hình để Kháng Spam

huong dan su dung tinh nang khang spam trong ninja share lives tream 3 Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Bước 4: Bắt đầu Kháng Spam

huong dan su dung tinh nang khang spam trong ninja share lives tream 4 Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Tất cả link spam sẽ được phần mềm đều tự động trả lời theo Facebook để bài viết không bị xoá.

Điều kiện sử dụng phần mềm:

  • Máy có cài NET Framework 4.0
  • Phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows

Link tải phần mềm:  taive Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Tải phần mềm khác tại đây:  taiday Hướng dẫn sử dụng tính năng kháng spam trong Ninja Share Live Stream

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Anh : 0967.499.566

  Vũ Ngọc Hoàng : 0964298151

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Cao Ngọc Tuân : 0889911022

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Tuân : 0946.426.583

  Nguyễn Văn Tuấn : 0889911838

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Phí Anh Hào : 0889916662

  Mr Đạt : 0963.708.445

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Cao Ngọc Tuân: 0889911022

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Anh: 0967.499.566

Mr Thọ: 0977164538

Vũ Ngọc Hoàng: 0964298151

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Đạt: 0963.708.445

Nguyễn Văn Tuấn: 0889911838

Mr Tuân: 0946.426.583

Phí Anh Hào: 0889916662

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828