fbpx

Thông báo nghiêm cấm sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp

  
  
  August 8, 2018  

Thông báo nghiêm cấm sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp

4.7 (94.74%) 19 votes

THÔNG BÁO

Vv: nghiêm cấm sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp

  • Căn cứ vào Luật Dân sự nước CHXHCNVN số 33/2005/QH11 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01năm 2006;
  • Căn cứ theo nghị định 72/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ 1/9/2013.

Ninja xin khuyến cáo, nghiêm cấm khách hàng lạm dụng, sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích sau:

  • Chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền chiến tranh khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  • Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự,, an ninh kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hành hóa dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật xuất bản phẩm bị cấm.
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân.

Nếu khách hàng cố tình sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp trên, khách hàng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng kính báo!

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hào: 0889916662

Mr Dũng: 0889922600

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Đăng: 0889919535

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Lưu Hưng: 0866.754.728

Ms Thảo: 0889922217

Mr Thọ: 0977164538

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Tùng: 0889911202

Mr Dương Đạt: 088.991.8786

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Phan Hưng: 0889922242

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Support 1: 0974 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0976 85 2086

Support 4: 0977 58 2086