fbpx

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

  
  
  Tháng Mười 26, 2018  

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

2.8 (55%) 4 votes


Bài viết tổng hợp hướng dẫn các tính năng trên phần mềm Ninja Add Friend ( phần mềm tự động kết bạn theo UID, kết bạn theo gợi ý, kết bạn theo số điện thoại…)

 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend: https://bit.ly/2q6D060
 2. Hướng dẫn sử dụng tính năng UnFriend: https://bit.ly/2Pe5qZU
 3. Hướng dẫn tính năng Change IP: https://bit.ly/2PcvyEr
 4. Hướng dẫn tính năng Accept Friend ( đồng ý kế bạn hàng loạt): https://bit.ly/2NTZh09
 5. Hướng dẫn tính năng Cancel Requets ( hủy lời mời kết bạn gửi đi): https://bit.ly/2PcR1x6
 6. Hướng dẫn suggest Friend: https://bit.ly/2CYZmyL
 7. Hướng dẫn đổi bản quyền, thay pass, quên pass tài khoản Phần mềm Ninja https://bitly.com.vn/ts3DR

hdsdNinjaaddF Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Xem các clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend tại đây: https://bit.ly/2Sbxwn6

Trên đây là bài viết tổng hợp các hướng dẫn cho phần mềm Ninja Add Friend, các bạn tham khảo.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
phan mem ninja
hỗ trợ trực tuyến

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN BẮC

phan mem ninja Mr. Tuân: 0946 426 583

phan mem ninja Mr. Hoàn: 0982 792 304

phan mem ninja Mr. Tín: 0868 494 622

phan mem ninja Mr. Tiến: 0982 674 550

phan mem ninja Mr. Hải: 0582 646 129

phan mem ninja Mr. Đạt: 0963 708 445

phan mem ninja Mr. Quốc Khánh: 0862 999 502

phan mem ninja Mr. Mạnh: 0342 239 976

phan mem ninja Mr. Điển: 0789 252 000

phan mem ninja Mr. Đức Thọ: 0977 164 538

phan mem ninja Mr. Nam: 0358 858 270

phan mem ninja Mr. Khánh: 0975 310 316

phan mem ninja Mr. Tú: 0969 507 030

phan mem ninja Mr. Hưng: 0866 754 728

phan mem ninja Mr. Dương Đạt: 0379 792 323

phan mem ninja Mr. Hiệp: 0388 233 596

phan mem ninja Mr. Hải Anh: 0967 499 566

phan mem ninja Mr. Thăng: 0387 252 956

phan mem ninja Mr. Công: 0824 380 497

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN NAM

phan mem ninja Mr. Dũng: 0889 922 600

phan 
      <p><img src= Mr.Đoàn Dũng: 0815 747 579

phan mem ninja Mr. Hoàng Lâm: 0908 165 480

phan mem ninja Mr. Liệt: 0929 382 839

phan mem ninja Mr. Vũ: 0377 897 837

Chăm sóc khách hàng

phan mem ninjaHOTLINE: 0246.660.9469

HỖ TRỢ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 1: 0975 73 2086

phan mem ninjaSupport 2: 0976 852 086

phan mem ninjaSupport 3: 0332 52 2086

phan mem ninjaSupport 4: 0325 50 2086

phan mem ninjaSupport 5: 0326 72 2086

phan mem ninjaSupport 6: 0984 144 364

phan mem ninjaSupport 7: 0326 992 086

phan mem ninjaSupport 8: 0977 582 086

HỖ TRỢ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 9: 0325 58 2086

phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja