fbpx

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

  
  
  Tháng Mười 26, 2018  

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

2.8 (55%) 4 votes


Bài viết tổng hợp hướng dẫn các tính năng trên phần mềm Ninja Add Friend ( phần mềm tự động kết bạn theo UID, kết bạn theo gợi ý, kết bạn theo số điện thoại…)

 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend: https://bit.ly/2q6D060
 2. Hướng dẫn sử dụng tính năng UnFriend: https://bit.ly/2Pe5qZU
 3. Hướng dẫn tính năng Change IP: https://bit.ly/2PcvyEr
 4. Hướng dẫn tính năng Accept Friend ( đồng ý kế bạn hàng loạt): https://bit.ly/2NTZh09
 5. Hướng dẫn tính năng Cancel Requets ( hủy lời mời kết bạn gửi đi): https://bit.ly/2PcR1x6
 6. Hướng dẫn suggest Friend: https://bit.ly/2CYZmyL
 7. Hướng dẫn đổi bản quyền, thay pass, quên pass tài khoản Phần mềm Ninja https://bitly.com.vn/ts3DR

hdsdNinjaaddF Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Xem các clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend tại đây: https://bit.ly/2Sbxwn6

Trên đây là bài viết tổng hợp các hướng dẫn cho phần mềm Ninja Add Friend, các bạn tham khảo.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
phan mem ninja
hỗ trợ trực tuyến

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN BẮC

phan mem ninja Mr. Chung: 0869 426 312

phan mem ninja Mr. Hiệu: 0345 705 121

phan mem ninja Mr. Mạnh: 0865 618 112

phan mem ninja Mr. Quốc Khánh: 086 979 3556

phan mem ninja Mr. Công: 0824 380 497

phan mem ninja Mr. Tín: 0868 053 612

phan mem ninja Mr. Thọ: 0866 922 816

phan mem ninja Mr. Dương Đạt: 0379 792 323

phan mem ninja Mr. Đức Thọ: 0977 164 538

phan mem ninja Mr. Điển: 0868 215 756

phan mem ninja Mr. Dương: 0865 775 256

phan mem ninja Mr. Hải: 0865 102 212

phan mem ninja Mr. Hải Anh: 0967 499 566

phan mem ninja Mr. Thăng: 0865 527 659

phan mem ninja Mr. Long: 0862 729 112

phan mem ninja Mr. Chiến: 0564 289 750

phan mem ninja Mr. Nam: 0834 496 577

phan mem ninja Ms. Hoan: 0969 557 435

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN NAM

phan 
      <p><img src= Mr.Đoàn Dũng: 0815 747 579

phan mem ninja Mr. Hoàng Lâm: 0908 165 480

phan mem ninja Mr. Liệt: 0929 382 839

phan mem ninja Mr. Vũ: 0377 897 837

phan mem ninja Ms.Lâm Huỳnh: 0766 665 286

Chăm sóc khách hàng

phan mem ninjaHOTLINE: 0246.660.9469

HỖ TRỢ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 1: 0975 73 2086

phan mem ninjaSupport 2: 0976 852 086

phan mem ninjaSupport 3: 0332 52 2086

phan mem ninjaSupport 4: 0325 50 2086

phan mem ninjaSupport 5: 0326 72 2086

phan mem ninjaSupport 6: 0984 144 364

phan mem ninjaSupport 7: 0977 582 086

HỖ TRỢ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 8: 0325 58 2086

phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja