Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

  
  
  October 26, 2018  

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Rate this post


Bài viết tổng hợp hướng dẫn các tính năng trên phần mềm Ninja Add Friend ( phần mềm tự động kết bạn theo UID, kết bạn theo gợi ý, kết bạn theo số điện thoại…)

  1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend: https://bit.ly/2q6D060
  2. Hướng dẫn sử dụng tính năng UnFriend: https://bit.ly/2Pe5qZU
  3. Hướng dẫn tính năng Change IP: https://bit.ly/2PcvyEr
  4. Hướng dẫn tính năng Accept Friend ( đồng ý kế bạn hàng loạt): https://bit.ly/2NTZh09
  5. Hướng dẫn tính năng Cancel Requets ( hủy lời mời kết bạn gửi đi): https://bit.ly/2PcR1x6
  6. Hướng dẫn suggest Friend: https://bit.ly/2CYZmyL

hdsdNinjaaddF Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Xem các clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend tại đây: https://bit.ly/2Sbxwn6

Trên đây là bài viết tổng hợp các hướng dẫn cho phần mềm Ninja Add Friend, các bạn tham khảo.

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Tuân : 0946.426.583

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Vũ Ngọc Hoàng : 0964298151

  Nguyễn Viết Tuấn : 0889911838

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Phí Anh Hào : 0889916662

  Mr Anh : 0967.499.566

  Cao Ngọc Tuân : 0889911022

  Ms Nga : 0889922165

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Hưng : 0866.754.728

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Phí Anh Hào: 0889916662

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Hiếu: 0974.339.839

Mr Hưng: 0866.754.728

Cao Ngọc Tuân: 0889911022

Mr Anh: 0967.499.566

Mr Tuân: 0946.426.583

Vũ Ngọc Hoàng: 0964298151

Nguyễn Viết Tuấn: 0889911838

Mr Thọ: 0977164538

Ms Nga: 0889922165

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828