fbpx

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

  
  
  October 26, 2018  

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Rate this post


Bài viết tổng hợp hướng dẫn các tính năng trên phần mềm Ninja Add Friend ( phần mềm tự động kết bạn theo UID, kết bạn theo gợi ý, kết bạn theo số điện thoại…)

  1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend: https://bit.ly/2q6D060
  2. Hướng dẫn sử dụng tính năng UnFriend: https://bit.ly/2Pe5qZU
  3. Hướng dẫn tính năng Change IP: https://bit.ly/2PcvyEr
  4. Hướng dẫn tính năng Accept Friend ( đồng ý kế bạn hàng loạt): https://bit.ly/2NTZh09
  5. Hướng dẫn tính năng Cancel Requets ( hủy lời mời kết bạn gửi đi): https://bit.ly/2PcR1x6
  6. Hướng dẫn suggest Friend: https://bit.ly/2CYZmyL

hdsdNinjaaddF Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Xem các clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend tại đây: https://bit.ly/2Sbxwn6

Trên đây là bài viết tổng hợp các hướng dẫn cho phần mềm Ninja Add Friend, các bạn tham khảo.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Đăng: 0889919535

Mr Hào: 0889916662

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Hiếu: 0974339839

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Mr Tùng: 0889911202

Mr Kiên: 0969966559

Mr Hồng Sơn: 0901511695

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Dũng: 0889922600

Mr Thọ: 0977164538

Mr Cao Tuân: 0889911022

Ms Thảo: 0889922217

Mr Hùng: 0983.165.365

Mr Hưng: 0866.754.728

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Support 1: 0976 85 2086

Support 2: 0975 73 2086

Support 3: 0977 58 2086

Support 4: 0974 85 2086