Giữa chiến lược marketing và chiến lược công ty – Facebook Ninja

  
  
  August 10, 2015  

Giữa chiến lược marketing và chiến lược công ty – Facebook Ninja

Rate this post


Khái quát về chiến lược công ty và chiến lược marketing, mối liên quan giữa hai loại chiến lược này

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau

Chiến lược công ty và Chiến lược Marketing.

Tùy vào đặc điểm kinh doanh và qui mô hoạt động, mỗi doanh nghiệp có thể có một qui trình xây dựng chiến lược marketing với những mức độ phức tạp khác nhau. Có thể rất đơn giản, chẳng hạn như do một người phát thảo một kế hoạch duy nhất, rồi trình ban giám đốc phê duyệt như trường hợp các doanh nghiệp nhỏ có hoạt động thị trường đơn giản. Cho đến vô cùng phức tạp và có nhiều người, nhiều phòng ban chức năng cùng tham gia xây dựng và xây dựng nhiều ở nhiều cấp khác nhau như các tập đoàn lớn.

 

Tuy nhiên, do mục tiêu marketing xuất phát từ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nên người ta bắt đầu bằng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp/tập đoàn, rồi mới triển khai chiến lược marketing của đơn vị kinh doanh.

Chiến lược marketing là gì?

Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là doanh thu, khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu marketing. Còn cách mà doanh nghiệp ấy sẽ làm để đạt được mục tiêu thì gọi là chiến lược marketing.

Mô hình OSTI

Mô hình OSTI là khuôn mẫu để xác định qui trình quản trị kế hoạch của một công ty và xác định vai trò, chức năng của từng cấp lãnh đạo trong quá trình hoạch đinh và triển khai mục tiêu (Objective), chiến lược (Strategy), chiến thuật (Tactics), và triển khai thực hiện (Implementation)

3 cấp chiến lược

– Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
– Chiến lược danh mục thị trường/sản phẩm
– Chiến lược giải pháp khách hàng
Chiến lược marketing về mặt cơ bản giải quyết những vấn đề sau:

– Thị trường mà doanh nghiệp sẽ cạnh tranh là gì (xác định thị trường).
– Đối với năm kế hoạch sắp đến, doanh nghiệp sẽ tấn công hay sẽ phòng thủ (định hướng chiến lược)
– Khách hàng của công ty là ai (xác định khách hàng trọng tâm).
– Sản phẩm/dịch vụ của công ty sẽ được định vị như thế nào. Tại sao khách hàng phải mua hàng của công ty mà không phải là hàng của đối thủ cạnh tranh (định hướng chiến lược cạnh tranh).
– Công ty sẽ thực hiện những cải tiến, thay đổi gì liên quan đến sản phẩm, giá, kênh, truyền thông …(marketing mix)
Marketing Mix (4P) thường được dùng để triển khai cụ thể chiến lược marketing vào từng (phân khúc) thị trường thông qua kế hoạch chi tiết của từng sản phẩm, kênh, truyền thông và giá. Cụ thể là:

– product: các chính sách chung về nhãn hiệu sản phẩm, định vị, hủy bỏ, sữa chửa, bổ sung, thiết kế mẫu mã, bao bì v.v.
– place: chính sách chung về kênh và cấp dịch vụ khách hàng.
– price: chính sách chung về giá cần được tuân theo đối với từng nhóm sản phẩm cho từng phân khúc thị trường.
– promotion (hay còn được gọi là communication): chính sách chung về truyền thông, các hoạt động tiếp xúc với khách hàng như là: quảng cáo, đội ngũ bán hàng, khuyến mãi, quan hệ cộng đồng, hội chợ triễn lãm, thư tín, trung tâm dịch vụ khách hàng, internet v.v.
Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja Facebook Ninja

Link tải phần mềm Facebook Ninja:  taive Giữa chiến lược marketing và chiến lược công ty   Facebook Ninja

Tải các phần mềm Ninja tại đây:  taiday Giữa chiến lược marketing và chiến lược công ty   Facebook Ninja

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Thọ : 0977164538

  Cao Ngọc Tuân : 0889911022

  Mr Anh : 0967.499.566

  Mr Tuân : 0946.426.583

  Nguyễn Văn Tuấn : 0889911838

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Vũ Ngọc Hoàng : 0964298151

  Phí Anh Hào : 0889916662

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Hưng : 0866.754.728

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Cao Ngọc Tuân: 0889911022

Mr Anh: 0967.499.566

Nguyễn Văn Tuấn: 0889911838

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Hiếu: 0974.339.839

Phí Anh Hào: 0889916662

Vũ Ngọc Hoàng: 0964298151

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Thọ: 0977164538

Mr Tuân: 0946.426.583

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 08.6675.1032

Ms Thảo : 08.6979.4108

Ms Nguyễn Mai : 0889913828