fbpx

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Phần mềm Ninja Group

Phần mềm quản lý giới hạn được bao nhiêu group khi tương tác? Những group nào có thể cho vào phần mềm?

Trả lời: Tùy từng gói sản phẩm khi khách hàng mua sẽ có số lượng group tương ứng. Hiện tại Ninja có 3 gói: 10 group, 50 group và 100 group với thời hạn 1 năm. Nếu quý khách hàng muốn sử dụng số lượng group nhiều hơn quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0978 888 466 để trao đổi trực tiếp. Tất cả các group nào mà quý khách hàng làm kiểm duyệt hoặc quản trị viên thì đều có thể cho vào phần mềm để quản lý

Tôi nên đăng 1 ngày bao nhiêu bài trên group? Phần mềm hỗ trợ những loại hình bài đăng nào? (bài post/hình ảnh/ video/ share livestream?) và số lượng mỗi lượt đăng thế nào?

Trả lời: 1 ngày nên đăng 1 bài là đủ để tránh cũng như hạn chế  bị checkpoint tài khoản đăng. Hiện tại phần mềm chỉ hỗ trợ đăng post và 1 ảnh kèm theo nội dung.

Phần mềm tự động duyệt bài đăng và thành viên theo điều kiện thế nào

Trả lời: Ninja Group có chế độ tự động lọc bài viết theo từ khóa từ các fanpage, group, hội nhóm khác để đăng lên tường?

Các bài viết trong group của các thành viên trước khi post, phần mềm có lọc ưu tiên không?

Trả lời: Hiện tại phần mềm Ninja Group chưa lọc được các thành viên ưu tiên,  bài viết sẽ được post thẳng lên group không cần kiểm duyệt

Phần mềm có hỗ trợ xóa bài viết đã post trên group theo: UID, theo từ khóa, số like, số comment, bài share, livestream.

Trả lời: Phần mềm Ninja Group có hỗ trợ xóa bài đã post trên group theo tiêu chí trên

Phần mềm có cài đặt danh sách token đăng bài viết lên group được không? Cơ chế hoạt động cần lưu ý những điểm gì không?

Trả lời: Phần mềm có cài đặt danh sách token đăng lên nhưng hiện tại không nên sử dụng tính năng này vì việc đăng bài bằng token rất dễ checkpoint tài khoản.

Phần mềm tự động duyệt bài đăng và thành viên theo điều kiện nghĩa là thế nào?

Trả lời: Tức là Phần mềm sẽ tự động duyệt bài đăng theo các điểu kiện có trong bảng tùy chọn

Ninja Group có tự động lọc bài viết theo từ khóa từ các fanpage, group, hội nhóm khác để đăng lên tường?

Trả lời: Ninja Group có tự lọc bài viết theo từ khóa từ các fanpage, group khác để đăng lên tường và muốn thực hiện tính năng này bạn sẽ cài đặt để phần mềm tự động lọc