fbpx

Cách tính lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

  
  
  Tháng Mười 23, 2023  

Cách tính lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

Rate this post


Nhiều người đặc biệt là sinh viên mới ra trường và chưa có kinh nghiệm, thường chưa hiểu rõ về khái niệm lương cơ bản, cũng như cách tính loại lương này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính lương cơ bản hiện tại và các quy định mới nhất liên quan đến tiền lương. Hãy cùng theo dõi nhé!

I. Lương cơ bản là gì?

Theo quy định hiện hành, pháp luật Việt Nam không đưa ra bất kỳ định nghĩa cụ thể hoặc khái niệm chính thức về lương cơ bản.

Tuy nhiên, lương cơ bản có thể hiểu là mức lương tối thiểu hoặc mức lương thấp nhất mà một người lao động có thể nhận được khi làm việc trong một tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cơ quan nào đó. Lương cơ bản này không bao gồm các khoản tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp hoặc các khoản thu nhập bổ sung. Mức lương cơ bản thường được ghi trong hợp đồng lao động dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

luong co bannnn Cách tính lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

Lương cơ bản là gì?

Mức lương cơ bản được sử dụng làm cơ sở để tính các khoản đóng bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác. Do đó, trong nhiều trường hợp, lương cơ bản không phản ánh lương thực sự mà người lao động nhận được. Mức lương cơ bản được sử dụng làm cơ sở để tính các khoản đóng bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác. Do đó, trong nhiều trường hợp, lương cơ bản không phản ánh lương thực sự mà người lao động nhận được.

>>> Có thể bạn quan tâm: App chấm công tính lương tự động cho nhân sự tốt nhất 2023

II. Hướng dẫn cách tính lương cơ bản chính xác, hiệu quả

Tính lương là quá trình xác định số tiền mà một người lao động hoặc nhân viên nhận sau một khoảng thời gian làm việc, thường là hàng tháng. Quá trình này bao gồm việc xác định mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp và việc trừ thuế, dựa trên số giờ làm việc, hiệu suất làm việc hoặc kết quả đạt được.

cach tinh luong co ban Cách tính lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

Cách tính hệ số lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

1. Cách tính lương cơ bản theo sản phẩm

Trả lương theo sản phẩm là phương thức tính lương cho người lao động dựa trên số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc họ đã hoàn thành. Đây là cách tính lương liên quan chặt chẽ đến hiệu suất lao động, nhằm khuyến khích người lao động nâng cao hiệu suất làm việc để đóng góp vào sự gia tăng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá tiền lương

2. Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo thời gian

Lương theo thời gian là tiền lương trả cho người lao động dựa trên thời gian họ làm việc, cấp bậc công việc và bảng lương cụ thể của người lao động. Lương theo thời gian có thể được tính hàng tháng, hàng ngày hoặc theo giờ. Trong mỗi khoản lương hàng tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn và kỹ thuật, lương được phân thành nhiều mức với mức lương cố định khác nhau.

Thực tế, trong nhiều doanh nghiệp, cả hai phương thức tính lương này vẫn được duy trì song song như sau:

– Cách 1

Lương tháng = Lương cơ bản+ Phụ cấp (nếu có) / Ngày công chuẩn của tháng x Số ngày làm việc thực tế

Theo phương thức này, lương hàng tháng thường là một số tiền cố định, giảm chỉ khi người lao động nghỉ không lương. Cách tính thường là: Lương hàng tháng – (lương hàng tháng / số ngày làm chuẩn của tháng) x số ngày nghỉ không lương. Với hình thức trả lương này, người lao động không cần quan tâm đến thu nhập hàng tháng của họ vì số tiền trừ cho mỗi ngày không làm việc không thay đổi. Nếu họ nghỉ bất kỳ ngày nào mà không có sự thay đổi về lương và ngược lại, nếu họ làm đủ số ngày theo quy định, họ sẽ nhận được mức lương đầy đủ cho tháng đó.

– Cách 2

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 x Ngày công thực tế làm việc

(Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

Theo công thức tính lương này, mức lương hàng tháng không phải là con số cố định bởi vì số ngày công chuẩn hàng tháng thay đổi. Do có tháng 28, 30 và 31 ngày, nên số ngày công chuẩn hàng tháng cũng khác nhau, ví dụ có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 ngày, và cũng có tháng là 27 ngày. Với hình thức trả lương này, khi người lao động nghỉ mà không nhận lương, họ cần xem xét kỹ để quyết định nghỉ vào tháng nào để ảnh hưởng ít nhất đến thu nhập của họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp khi nhiều nhân viên chọn cùng nghỉ vào các tháng có số ngày công chuẩn cao hơn để giảm thiểu mức tiền công bị trừ.

3. Cách tính lương cơ bản theo tháng

Lương theo tháng sẽ được trả mỗi tháng một lần hoặc nửa tháng một lần theo hợp đồng lao động ký kết của người lao động và doanh nghiệp. Khoản lương này được ấn định vào thời gian định kỳ trả lương của công ty.

4. Cách tính lương cơ bản theo tuần

Nếu hợp đồng lao động giữa người lao động và sử dụng lao động tính lương theo tuần thì lương tính theo công thức sau:

Tiền lương theo tuần = (Tiền lương theo tháng x 12 tháng) : 52 tuần

Tiền lương theo tuần = (1,200 VND x 12 tháng) / 52 tuần = 276 VND/tuần

5. Cách tính lương cơ bản theo ngày

Nếu hợp đồng lao động cam kết trả lương theo ngày, công thức sẽ như sau:

Tiền lương trả cho 1 ngày làm = Tiền lương cả tháng : Số ngày làm việc bình thường trong tháng đó.

Trong đó: Số ngày làm việc của tháng được doanh nghiệp quy định theo cơ sở của pháp luật

Nếu hợp đồng trả lương theo ngày của tuần, công thức sẽ gồm:

Tiền lương trả cho 1 ngày = Tiền lương tuần : Số ngày làm việc trong tuần.

Trong trường hợp này, số ngày làm việc trong tuần là số ngày mà cả nhà tuyển dụng và người lao động đã đồng ý trong hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được quyền nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục mỗi tuần. Vì vậy, số ngày làm việc bình thường của người lao động thường là 6 ngày trong tuần. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có thể áp dụng chế độ làm việc 5 ngày trong trường hợp họ nghỉ vào thứ 7 và Chủ Nhật.

6. Cách tính lương cơ bản theo giờ làm việc

Công thức tính lương theo giờ:

Tiền lương trả cho 1 giờ = Tiền lương ngày : 8 giờ

Trong đó: 08 giờ là số giờ làm việc bình thường trong ngày của người lao động theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019.

Tiền lương trả cho 1 giờ = 100 CND / 8 giờ = 12.5 VND/giờ.

7. Cách tính lương cơ bản lương khoán

Tiền lương khoán theo khối lượng công việc hay từng công việc tính cho người lao động hay một tập thể người lao động nhận khoán. Tiền lương khoán được áp dụng đối với khối lượng công việc hoặc từng công việc cần phải được hoàn thành trong một thời gian nhất định và phải đảm bảo chất lượng. Thông thường, công thức tính lương này thường áp dụng cho những công việc mang tính chất thời vụ.

III. Phân biệt lương cơ bản và lương cơ sở

Nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa lương cơ bản với lương cơ sở. Trên thực tế, hai khoản tiền lương này có sự khác biệt như sau:

phan biet giua luong co so luong co ban va luong toi thieu Cách tính lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

Phân biệt lương cơ bản và lương cơ sở

1. Cơ sở pháp lý của lương

Lương cơ sở được quy định rõ trong Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương trong từng giai đoạn được xác định bằng các giá trị cụ thể. Trong khi đó, cách tính lương cơ bản không có sự quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nào, mà nó chỉ là cách gọi cho mức lương thấp nhất mà người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận.

2. Đối tượng áp dụng theo đúng quy định

Mức lương cơ sở sẽ áp dụng cho các công nhân, viên chức, cán bộ, người lao động, tổ chức chính trị – xã hội, và lực lượng vũ trang thuộc sự quản lý của Nhà nước. Trong khi đó, mức lương cơ bản không áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, hoặc công ty tư nhân ngoài tầm quản lý của Nhà nước.

Mức lương cơ bản sẽ có giá trị cả trong và ngoài tầm quản lý của Nhà nước. Nói cách khác, lương cơ bản là thuật ngữ phổ biến áp dụng cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

IV. Cách tính lương cơ bản cho nhân viên bằng phần mềm Achamcong

Hiện tại, nhiều nhà quản lý doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp chấm công và tính lương phù hợp với nhu cầu của họ. Trong thị trường, có nhiều công ty cung cấp phần mềm chấm công, nhưng chúng thường bị giới hạn về các tính năng cụ thể. Sự lựa chọn về phần mềm phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Achamcong là phần mềm check in online được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Ninja. Chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc số hóa quy trình chấm công, và sản phẩm của chúng tôi tích hợp công nghệ chấm công bằng camera AI và tự động xuất file báo cáo, giúp quản lý tính lương cho nhân viên trở nên đơn giản.

achamcong 2 1 Cách tính lương cơ bản và giải pháp tính lương cơ bản hiệu quả

Cách tính hệ số lương cơ bản cho nhân viên bằng phần mềm Achamcong

Phần mềm Achamcong là sự lựa chọn hàng đầu để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quản lý nhân sự, cải thiện quy trình chấm công và cách tính lương cơ bản. Dưới đây là một số tính năng nổi bật mà phần mềm mang lại cho người dùng.

1. Chấm công tự động

Bằng việc sử dụng công hình thức chấm công online thông qua camera AI, phần mềm Achamcong có khả năng tự động ghi nhận giờ làm việc của nhân viên. Hình ảnh của nhân viên được ghi lại trong thời gian thực. Khi nhân viên đi vào hoặc ra khỏi nơi làm việc, camera sẽ tự động ghi nhận hình ảnh cùng với thời gian chính xác.

Tất cả thông tin sau khi được cập nhật sẽ ngay lập tức hiển thị trên ứng dụng trên điện thoại di động. Nhân viên có thể kiểm tra mọi thông tin liên quan đến thời gian đến hoặc rời khỏi nơi làm việc của họ.

2. Quản lý ca làm việc

Ngoài chức năng chấm công tự động, phần mềm còn cung cấp tính năng quản lý ca làm việc một cách linh hoạt. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo hình thức làm việc theo ca hoặc có sự phân bổ thời gian làm việc không đồng đều, tính năng này trở nên rất hữu ích.

Nhân viên có thể đăng ký ca làm việc trực tiếp qua ứng dụng Achamcong. Hệ thống sau đó sẽ tự động sắp xếp lịch làm việc phù hợp. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian và nỗ lực đáng kể so với cách quản lý ca làm việc truyền thống.

3. Quản lý đơn từ

Phần mềm cũng hỗ trợ cả nhân viên và người quản lý doanh nghiệp trong việc quản lý đơn từ một cách hiệu quả. Thay vì phải theo quy trình viết đơn từ phức tạp như trước đây, hiện nay nhân viên có thể tạo đơn từ trực tiếp trên phần mềm và gửi chúng cho người quản lý. Khi đơn từ được duyệt, hệ thống sẽ thông báo ngay lập tức cho nhân viên.

4. Tạo báo cáo tự động

Phần mềm sẽ tự động tổng hợp thông tin và tạo báo cáo tự động. Khi cần xem báo cáo, người quản lý chỉ cần xuất file Excel trong vài giây. File báo cáo về số giờ làm việc sẽ giúp phòng kế toán trong cách tính lương cơ bản theo hệ số cho nhân viên một cách chính xác và nhanh chóng.

5. Hỗ trợ truyền thông nội bộ

Ngoài các chức năng đã đề cập, phần mềm còn cung cấp hỗ trợ cho việc giao tiếp nội bộ của doanh nghiệp. Tính năng này cho phép xếp loại chấm công và gửi thông báo đến nhân viên một cách nhanh chóng thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Hy vọng rằng qua bài viết này, những người lao động đã nhận được những thông tin quan trọng và cần thiết về cách tính lương cơ bản theo hệ số. Nếu bạn nhận thấy rằng mức lương của bạn thấp hơn so với quy định, hãy thảo luận một cách tự tin với quản lý của mình để đề xuất việc tăng lương và đảm bảo quyền lợi hợp lý cho bản thân.

=>> Nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại inbox, các Ninjaer sẽ giúp đỡ bạn. Tham gia ngay:

Group: https://fb.com/groups/congdongninja 

Fanpage: https://www.facebook.com/ToolsNinja/ 

Youtube: https://www.youtube.com/@phanmemninja2797

Nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại inbox, các Ninjaer sẽ giúp đỡ bạn. Kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 0967.922.911

Group: https://fb.com/groups/congdongninja

Fanpage: https://www.facebook.com/ToolsNinja/

Youtube: https://www.youtube.com/@phanmemninja2797

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
phan mem ninja
hỗ trợ trực tuyến

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN BẮC

phan mem ninja Mr. Thường: 0385 164 401

phan mem ninja Mr. Thắng: 0852 922 750

phan mem ninja Mr. Nghĩa: 0326 619 701

phan mem ninja Mr. Quang: 0838.766.988

phan mem ninja Mr. Hải Anh: 0967 499 566

phan mem ninja Mr. Chấn Hào: 0379.445.901

phan mem ninja Mr. Vũ: 0825 248 780

phan mem ninja Mr. Tín: 0868 053 612

phan mem ninja Mr. Mạnh: 0865 618 112

phan mem ninja Mr. Thọ: 0866 922 816

phan mem ninja Mr. Quốc Khánh: 086 979 3556

phan mem ninja Mr. Hiếu: 0868 843 228

phan mem ninja Mr. Dương Đạt: 0379 792 323

phan mem ninja Mr. Hải: 0865 102 212

phan mem ninja Mr. Đức Thọ: 0977 164 538

phan mem ninja Mr. Tuấn: 0376 141 036

phan mem ninja Mr. Chung: 0869 426 312

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN NAM

phan 
           <p data-src=

phan mem ninja Mr. Hoàng Lâm: 0867 980 006

phan mem ninja Mr. Liệt: 0929 382 839

phan mem ninja Ms.Thủy: 0985 941 341

phan mem ninja Mr.Hải: 0767 351 411

phan mem ninja Ms.Kim Ngân: 0348 546 048

phan mem ninja Ms.Lâm Huỳnh: 0703 011 725

phan mem ninja Ms.Thảo Tiên: 0968 310 084

phan mem ninja Mr.Thành Nhân: 0903 832 710

Chăm sóc khách hàng

phan mem ninjaHOTLINE: 0246.660.9469

HỖ TRỢ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 1: 0975 73 2086

phan mem ninjaSupport 2: 0976 852 086

phan mem ninjaSupport 3: 0332 52 2086

phan mem ninjaSupport 4: 0325 50 2086

phan mem ninjaSupport 5: 0326 72 2086

phan mem ninjaSupport 6: 0984 144 364

phan mem ninjaSupport 7: 0977 582 086

HỖ TRỢ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 8: 0325 58 2086

phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja
0967.922.911